Nr 4 2023

Välkomna till ett nytt nummer av Ad Lucem! Det är ett varierat nummer som framställts i adventstid. Några texter reflekterar detta, bl.a. Allan Willnys kolumn och ett par av dikterna. Här finns en intervju med poeten och psalmdiktaren Ylva Eggehorn som bland annat berättar den spännande berättelsen om hur det gick till när hennes folkkära psalm ”Innan gryningen” kom till. I numret återfinns också en essä om den japanske 1300-talsförfattaren och munken Yoshida Kenkõ skriven av Eva-Stina Byggmästar samt en mycket lång text om författaren Kristian Lundbergs Malmösvit från Peter Berglund. Det är ett undantag att jag publicerar en så lång text och det kommer inte bli någon vana. Min åsikt är att det tryckta formatet lämpar sig bättre för den typen av långa texter. Men Kristian Lundbergs författarskap är så viktigt och texten så intressant att jag hoppas och tror att rätt många av er kommer att läsa den ändå.

Numret innehåller också en fågelkolumn av Maria Küchen och ett flertal nyskrivna dikter, bland fem dikter som gläntar på dörren till författaren Magnus Utviks återkomst till poesin 20 år efter senaste diktsamlingen. Här finns också tre recensioner och ett kort minnesord från Helena Leijd över poeten Hans Boij (1939-2023) som gick bort i september. Boij var en finlandssvensk poet som levde största delen av sitt liv i Stockholm som med sina sammanlagt 48 böcker med dikter, aforismer och reflektioner livet igenom gav mig personligen texter att relatera till och brottas med. Alltid vardagliga, ur ett humanistiskt underifrånperspektiv, och med svärta. Jag saknar honom. Men fortsätter dialogen med hans texter.

Med hopp om ett givande 2023

Peter Björkman / Redaktör