Nr 2 2024

Förord

Välkomna till årets sommarnummer av Ad Lucem! Här återfinns läsning om det kristliga studentvärldsförbund den här tidskriften är en del av. Klas Corbelius skriver om sina erfarenheter av dess svenska sektion KRISS (Kristna studentrörelsen i Sverige), som nu behöver nya engagerade studenter för att skapa rörelsens framtid i landet. Else-Britt Kjellqvist låter oss i en längre text bli bekanta med den spännande poeten och mystikern Hjalmar Ekström (1885-1962) medan Eva-Stina Byggmästar i en essä skriver om Johannes döparen och likheterna mellan honom och Apollon. I numret finns som vanligt också två kolumner. I den ena skriver Allan Willny om det problematiska militärindustriella komplexet och i den andra uppehåller sig vår nya kolumnist författaren, översättaren och språkvetaren Alva Dahl runt de etiska frågorna runt användningen av AI-tekniken. Dessutom finns som alltid starka nya dikter att ta del av. I detta nummer av poeterna Lars Andersson, Annarella Hedberg, Richard Thörn och Ann-Helén Andersson. Två recensioner av aktuell litteratur avslutar numret.

Vederkvickande läsning önskar Peter Björkman, redaktör.