Nr 4 2022

FÖRORD

Välkomna till ett nytt nummer av kultur- och livsåskådningstidskriften Ad Lucem. Det är det fjärde digitala numret sedan tidskriften efter två års utgivningsuppehåll transformerades från pappers- till nättidskrift i början av år 2022.

I numret skriver Michael Economou en essä med utsiktspunkt från det skolhus i Blekinge där Harry Martinson gick i skolan som barn. Eva-Stina Byggmästar skriver sin essä om dadaismen och den kristna mystikern Dionysios Areopagita, medan författaren och psykoanalytikern Else-Britt Kjellqvist inringar begreppet skuld.

Numrets kolumner är skrivna av Allan Willny och Maria Küchen. Willny skriver från sin nya utsiktspunkt som pensionär och Küchen om den österbottniske poeten Evert Huldén (1895-1967).

Ad Lucem har på senare år alltid lyft fram poesin som en viktig källa till såväl andlighet som sinnlighet. I detta nummer bjuds på rikligt med nyskriven poesi från hela åtta poeter: Thomas C Ericsson, Else-Britt Kjellqvist, Hanna Lindahl, Alexandra Sandbäck, Magnus Grehn, Tomas Dahlberg, Jens Sandberg och Viktor Hedermo.

Hoppas på en vederkvickande läsning och önskar alla Ad Lucems läsare ett riktigt gott 2023 med många nya upptäckter.

Peter Björkman / Redaktör Ad Lucem