Nr 2 2023

Det är den 18 juni och sommartorkan avbröts precis av det första regnet på en månad här i Strängnäs. Skönt och behövligt för växtligheten. Här kommer så ett sommarnummer av Ad Lucem, som vanligt fullt av spännande essäer. I det här numret om två av fysikens pionjärer (Eva von Bahr-Bergius och Lise Meitner), om konstnären Paula Rego samt om författaren / trappistmunken Thomas Mertons franska rötter. Här ryms också nya dikter från poeter som Eva-Stina Byggmästar, Anders Olsson, Christer Hermansson, Ann-Helén Andersson, Richard Thörn, Peter Svensson och Annarella Hedberg. Dessutom, som alltid, en tankeväckande kolumn från prästen och författaren Allan Willny. Varmt välkomna!