Nr 1 2023

Här är så 2023 års första nummer av Ad Lucem! Vi får bl.a. möta Maikki Aakko som lämnade Finland för att doktorera i modern teologi i Oxford. Hon skriver sin avhandling om ondskan i världen och Gudstron – teodicéproblemet. I intervjun får vi hennes personliga berättelse, som jag verkligen rekommenderar er att läsa. Intervjun är ursprungligen gjord på engelska och sedan översatt till svenska.

I övrigt återfinns tre spännande essäer från Peter Berglund (om de legendariska konstsamlarna Dominique och John de Menil), Else-Britt Kjellqvist (om hoppets ande) och Eva-Stina Byggmästar (om den italienske prästen Don Peppe Diana som tog upp kampen mot maffian). Här finns också en tankeväckande kolumn från Allan Willny som utgår från en multipenna!

Som vanligt bjuder Ad Lucem också på mycket poesi. I detta nummer återfinns dikter av Mats Hansson, Bengt Eriksson, Richard Thörn, Guy Ewing (översatta av poeterna Eva Ribich & Charlotte Jung) samt författarparet Annarella Hedberg & Jens Sandberg. Numret bjuder också på recensioner av två nyutgivna diktsamlingar.

Varmt välkomna till ett nytt nummer av Ad Lucem!