Nr 3 2023

Välkomna till ett nytt nummer av Ad Lucem. När jag skriver detta är det Alla helgons dag. Det är en dag för att uppmärksamma alla helgon – såväl kända som okända. Det är också en del av en helg då vi uppmärksammar och minns inte bara de helgonförklarade utan alla som stått oss nära och lämnat det här livet. En helg då många tänder ett ljus på en väns eller släktings grav. Kanske har en eller flera närstående avlidit sedan den senaste allhelgonahelgen. Och många av oss står inför att tända ett ljus för någon vi inte räknat med att behöva göra detta för. Inte än. Inte redan nu. Men det kan likväl vara en nåd att få tända det där ljuset, i frid, på en plats där gravfriden självklart upprätthålls.

I det här numret hoppas jag att det kan finnas texter som ger många små ljus att reflektera över och som hoppeligen kan lysa upp en smula i novembermörkret. Här finns såväl kolumner, som dikter, recensioner och essäer av olika längd. Jag tackar alla författare som generöst bidragit med texter i numret: Martin Klerung, Eva-Stina Byggmästar, Allan Willny, Maria Küchen, Viktor Hedermo, Else-Britt Kjellqvist, Mattias Granfrid, Annarella Hedberg och Michael Economou. Tack för att ni ser till att hålla Ad Lucems låga brinnande!