Recension / Röd tro

I år har just släppts en omskriven och omfattande bok om det etiska, existentiella och estetiska  hos socialismen som den gestaltat sig runt om i världen. I boken som har fått titeln Röd tro. Socialistisk kultur och livsåskådning under tvåhundra år har religionshistorikern Stefan Arvidsson lagt ett religiöst raster på socialismen.

Röd tro beskriver och gestaltar socialismens likheter och gränsytor mot religionen. Inte sällan ses socialismen som något sekulärt som hotar religiösa föreställningar och tro. Arvidsson visar att detta långt ifrån har varit eller är hela sanningen. Det finns ett gränssnitt mellan tro och socialism också, som funnits där ända sedan de socialistiska tankarna började få fart i samband med franska revolutionen. Och i många fall såg människor kristen tro och socialism som ett under 1800-talet.

Bland annat citerar Arvidsson Eskilstuna Allehanda från 1847, där en text anspelar på likheten mellan nattvarden (kommunionen) och andemeningen bakom det franska ordet communisme:

”Vi svenskar tycka ej om och behöva ej begagna [ordet] communisme utan upptaga istället benämningens gemensamhetsgrundsats, gemensamhetslära i överensstämmelse med bibelordet (koinoia) delaktighet. – Välsignelsens kalk, är icke han Kristi blods delaktighet. Det bröd vi bryte, är det icke Kristi lekamens delaktighet?”

Detta att hitta likheter mellan socialismen och de kristna sakramenten var inte ovanligt under 1800-talet. I USA torgförde författaren George Lippard (1822-54) att Jesus var en arbetare som utifrån ett klassmedvetande predikade de förtrycktas befrielse. Och den första amerikanska kristet socialistiska organisationen grundades i Boston 1889. Det fanns en hyfsat stark kristen socialism i landet. Så småningom lyckades, skriver Arvidsson,  kampanjer under bl.a Mc Carthy framgångsrikt utmåla socialismen som oförenlig med kristendomen. Förstås hade den brutala diktaturen i verklighetens Sovjetunionen också stor betydelse för det minskande intresset för socialismen. Och på senare decennier har de kristna rörelserna i USA nästan uteslutande varit på högerkanten.

Också i England var den kristna socialismen stark under 1800- och tidigt 1900-tal. Den engelska baptistpastorn  John Clifford skrev 1908 rakt på sak: ”Socialismens själ är gudomlig. Den kommer från Gud.”

I boken avhandlas bland mycket annat också den vetenskapliga socialismen (inklusive militant ateism), där författaren analyserar idéströmningarna och den revolutionära estetiken i Sovjetunionen.

Författaren landar i slutsatsen att socialism trots allt inte entydigt kan betecknas som en religion, i alla fall i de fall inte övernaturliga krafter inbegrips i drömmen om lyckosamhället.

En tjock, rik och tät bok som väcker många tankar. I högsta grad läsvärd!

Stefan Arvidsson: Röd tro. Socialistisk kultur och livsåskådning under tvåhundra år (Arkiv, 2023)