Ledare

Det är viktigt med alternativ. . Med människor och strukturer som inte självklart är lojala med den politiska makten. Särskilt när totalitära tankar gör sig breda hos politiker. Tankar som till exempel kan vara att alla offentliganställda skall åläggas att ange flyktingar för myndigheterna.

Det är viktigt som skrutt att institutioner som kyrkan faktiskt när det gäller inte är ett utskott på den politiska maktträdet. Utan har sina egna rötter. Det är viktigt att det finns föreningar som inte är beroende och underställda politiker. Det behövs maktdelning och oberoende motkrafter för att vi inte skall vara helt utlämnade till Maktens godtycke när vi är utsatta och ifrågasatta av den politiska majoriteten.

Visst är det bra och nödvändigt om kyrkan samarbetar med kommuner och offentliga organ. Men det är väsentligt att behålla inte bara en gnista egensinne – utan faktiskt ha integritet i grunden. Också i de små besluten i församlingarna. Det kan vara livsnödvändigt för att ge människor möjlighet att andas i ett fritt och demokratiskt samhälle. Jag behöver bara påminna om den polska kyrkans roll på 80-talet, då den politiska makten försökte slå ner på fackföreningsrörelsen Solidaritet. Medan kyrkan vägrade att lyda och ställde sig på de strejkande arbetarnas sida. Om kyrkan istället valt att ställa sig på president Jaruzelskis sida, hade den förlorat all integritet och förtroende för oöverskådlig tid. Och många människor hade förlorat sin frihet. Slusats: att inte ange flyktingar är livsnödvändigt för både flyktingarna och kyrkan.