Richard Thörn / Poesi

Matteus

Evangelisten sitter vid sin lucka
i stadsporten med ena handen 
utsträckt för att stoppa folk
och i sin ficka.
Den andra är knuten där.
Ännu är han endast tullindrivare
och vet inte att någon snart
kommer och leder
till rikedomar man inte
kan handla; bara handha.
Här finns inget att förtulla,
bara Guds gåva.
Följ grön väg,
ingen blir
slumpmässig utvald!