Ove Strand / Poesi

Solen dröjer
i liggande zenit
Guldiga lakan över
gatan där jag
chokar mig ut
ur denna dags frostiga
morgon

Bilens front
nafsar i
nattlinnet, plötsligt
är här varmt
innanför vindrutan,
gassande, som
doft av huggorm i maj
och enbär

Du.
Nu, vita lakan när du
just runnit över
mig
Din mun är en oavslutad kyss
- resten
finns här