Annarella Hedberg / Poesi

En andlig kompass
har intagit mitt sinne 
Under mina ögonlock 
ryms dagar av självförakt 
Men skatterna 
börjar visa sig nu
Längs mina ögonfransar
sitter glittrande drömmar
som letar sig in i mina celler 
De sträcker sig
och bestämmer rörelseriktning
Mitt ljus reflekteras
nu lika lätt som björkens vita näver
Skir grönska gör sitt intåg