Kyrkovalet från Borgå stifts horisont

Det är hög omsättning på de finlandssvenska kyrkomötesombuden från Borgå stift. Hela fyra av sex är nya ansikten efter valet i februari. Redardirektören Olof Widén ersätter landshövdingen Peter Lindbäck för Ålands räkning. När det gäller de tre övriga lekmannaombuden träder Martina Harms-Aalto (kommunikationsföretagare) och Anita Ismark (tidigare kommundirektör i Korsnäs) in och ersätter riksdagsledamoten Ulla-Maj Wideroos samt docenten / teologen Patrik Hagman. Kvar blir Göran Stenlund (pensionerad verksamhetsledare för Svenska Lutherska Evangeliiförsamlingen i Finland).

Bland prästerna ersätts Rolf Steffansson (präst i finska sjömanskyrkan i spanska Fuengirola) av Torsten Sandell (global koordinator av bibelgrupper) medan Mia Andersén-Löf (stiftsdekan för Borgå stift) blir kvar. Jag vet inte om den nya uppsättningen från Borgå stift kommer att innebära att kyrkan byter riktning. Sammansättningen är 50 – 50 mellan mer konservativa och mer liberala ombud precis som förut och det återstår att se vilket inflytande de nya ombuden kommer att få i sina favoritfrågor. Det är hur som helst en rutinerad sextett med medelålder på 66 år som bör ha koll på hur processerna fungerar.

Jag vet att Patrik Hagman under de perioder han var ombud arbetade för att byråkratin och statistikinsamlandet i kyrkan skulle bli mindre omfattande till verksamhetens fromma. Det återstår att se om hans frånvaro kommer att öka på den kyrkliga pappersexcercisen.

När det gäller stiftsfullmäktigevalet i Borgå stift är det precis som i valet till kyrkomötet två tredjedelar nya ledamöter och bara en tredjedel som är kvar sedanperioden 2020-2024. Roligt att se är att fina poeten Katarina Gäddnäs, Mariehamn är en av dem som återkommer av de sju prästerna. Av dessa kommer fem från listan Tillsammans och två från listan Jesus i centrum.

Av de 14 lekmannaledamöterna märks bland annat den mångårige SFP-politikern och tidskriftskoordinatorn Thomas Rosenberg, Agricola bland de nio lekmannamedlemmarna. Rosenberg är invald på listan En kyrka för alla.  Sammanlagt representerar åtta En kyrka för alla och fem listan För Kristi kyrka.  Den åländske representanten Christian Beijer valdes genom sämjoval.

Sammantaget hade över hela landet och inte bara i Borgå stift listor med inkluderande inriktning som En kyrka för alla, Tillsammans och på finska Tulkaa kaikki (Kom alla), Avara kirkko (Öppen kyrka) och Muutoksen tuuli (Förändringens vind) framgångar i valen.