Ann-Helén Andersson / Poesi

Fem dikter1.


Alltsedan dess

En gång i tiden 
var jag naivt vredeslysten.

En gång i tiden teg jag av skam 
om min uppväxt 
inom Jehovas vittnen
och andra igenbommade pinsamheter 
i min ungdoms värld.

En gång i tiden darrade jag ihop 
i tafatt rodnad 
om någon nämnde jehovas 
eller antydde 

mina bakgrundslandskap. 

Att mänskligheterna
allt som oftast 
talar om jehååååååvas 
i raljanta
eller hätska ordalag 
gjorde inte saken bättre. 

Jehåvas är ett skällsord

inte bara för
mig.
 
    *

Lugn, 
i din värld fick jag 
vara med

Liselott 
som sprang omkring
under raggsocksblöta himlar 
tog mig vid handen, gjorde mig sällskap 

lät mig
stifta 
Bekantskap 

med äldre äkta låtsasvänner 

liksom yngre 
och jämngamla
som jag haft vid min sida 
alltsedan dess. 


2.

där kärlek är affektivt kladd 


Dikterad(er)
av 
Ann-
Helén Andersson
 
   *

Kanske beror din död på 
att du var en helt vanlig 
försummad psykpatient
bland så många 
övergivna andra.

Kanske beror din död på
att du bodde i en sunklya
utan socialkulturs- 
ekonomiska eller 
könsmässiga kapital.

Kanske beror din död på
att de enda som lyssnade 
var dina avlönade samtalspartners
och inte ens de hade ork att höra på
vad du hade att säga. 

* * *

Kanske är det på grund av din död
jag upprepningsskriver 
och ihågkommer dig
som jag aldrig känt
i detta Svea rike av köld

där 
kärlek är affektivt kladd
medmänsklighet hopplöst ute
och våra vänskapsband fryst sönder.


3.


Även jag skriver

Jag skriver hundratals brev 
av hav och sand. 
Snart kan mina brevvänner 
räknas i tusen 
och tre skrivarnätter
eller om de bara är poetiska dagdrömmar 
och öververklig illusionskonst.

Ibland skriver jag brev 
till dig, Soheil

eller någon av er andra. 

Brevskrivandet genomsyrar 
mina livslevda 
fiktionsliv

håller min rädsla för förstumning 
på avstånd

hur flyktiga de än må vara
dessa brev 
skrivna i havsvågor
och bortblåst sand.  
4.

Jag vilar i frånvaron


Vän! 
i förödelsens stund
ska jag bygga dig hem
om än alltid 
bort.

Jag vilar i frånvaron
av din brevröst.

I glömskans hemadress
bor en sal av mosaik.
Där sitter jag
ja, jag väntar

i ekot av tystnaden
och minnet av en dialog.  

5.Dikterad
 av 
An-
Herglé Anderzorn


Men, ändå:


Jag vet inte. 
Jag penslar bort det mesta.
Men jag skriver.
Så mycket vet jag, i alla fall.
       Jag gör det av nödvändighet, eller tror mig:
måla en spricka höstmörker
täta den med ljus
och återanvända diktrader

Inget ska slockna
allt ska finnas kvar
Även du 
ska få vara fri
som en obunden vers
i denna dal av döende stjärnor