Tomas Dahlberg / Poesi

Tre dikter från sviten Den högsta kärleken
- tolkning av John Coltranes A love supreme
 
 

Klarhet  (Resolution)

En renhet tycks oändlig efter resan
En upplysning fyller tomrum som lagrat mörker
i evigheter
Mitt instrument är ett lån
min röst är den jag bär
Vill bara äga de viktigaste orden
som fågelns sång upprepat tema upprepat
vandrar över skalan in till kärnan
jag vilar mig i resan
betraktar min väg
oändlig upplösning andas ut
rymden växer
 
 
 
Fullföljandet  (Pursuance)
 
Kallelsen tonar fram i rummet
Växer vill ta plats
Jag ser den ta en skepnad av en kropp
som liknar min
Den väljer att följa mina rörelser
eller följer jag
Gestaltar mina solon
modalitet rum kropp själ
Vad fanns innan
mitt instrument
Den högsta kärleken
finns nu
Gästar mig omfamnar
ser ni det jag ser
hör ni det jag hör
Saxofonen ljuder klingar högre
jag likaså
mot himlen stiger musiken
 


Lovsång (Psalm)
 
Rör vid mig djupare
inuti finns rörelsen
som växlar mellan min själs harmonier
Utanför faller ljuset
fönstren är  fyllda av reflexer
Musiken växer som den hade egen kraft
anden levande