Det kristliga studentvärldsförbundet – igår, idag, imorgon

Det kristliga studentvärldsförbundet – World Student Christian Federation – bildades i samband med ett nordiskt sommarmöte i Vadstena år 1895 på initiativ av amerikanen John Raleigh Mott som långt senare år 1946 skulle få Nobels fredspris för sitt arbete med skapandet av ett fredsfrämjande religiöst syskonskap över nationsgränserna. Svensken Karl Fries var också en av stiftarna till WSCF och han kom att bli förbundets ordförande i hela 25 år, från 1895 till 1920.

Tanken med studentvärldsförbundet var att underlätta kontakter mellan kristna studenter i länder runt om i världen.  I Finland grundades Finlands Kristliga Studentförbund redan år 1897. I Sverige skapades underavdelningar i Uppsala (1901) och Lund (1902), som först år 1907 gick de samman i en nationell rörelse öppen för alla kristna studenter; Sveriges kristliga studentrörelse, som efter en lång brokig historia där frikyrkliga och svenskkyrkliga en längre tid hade olika förbund  år 1971 blev KRISS (Kristna studentrörelsen i Sverige). Det var och är en ekumenisk rörelse med studenter från såväl frikyrkligt som svenskkyrkligt håll.

I Finland är rörelsen fortfarande aktiv, t.ex. ges såväl den svenskspråkiga tidskriften Ad Lucem och dess finskspråkiga motsvarighet Etsijä (Sökaren) ut av det kristliga studentförbundet. Nu i sommar (19-23 augusti) ser många också fram emot vandring i fjällen runt Kilpisjärvi i studentförbundets regi. I Sverige har dock dess motsvarighet KRISS sedan årsmötet i mars ingen verksamhet och det fanns heller inte tillräckligt med intresserade för att fylla en aktivt arbetande styrelse. Ännu är dock inte förbundet nedlagt och den interminstyrelse som finns hoppas att det skall komma intresserade unga som vill växa tillsammans med studenter runt om i världen.

Redan 1927 skapade den svenska studentrörelsen en kommitté avsedd för att ordna gemensamma internationella konferenser. Efter kriget höll kommittén i samtal mellan kristna studenter från Tyskland, Frankrike, Holland och England. Det blev långa diskussioner mellan studenter som varit på olika sidor under kriget. Det viktiga var mötet och försoningen.

En viktig sak är det Klas Corbelius berör i en text om sina erfarenheter med KRISS i det här numret: den stora friheten att hitta egna infallsvinklar och självständigheten att kunna få pröva sig fram. Tittar vi på historien är fredssamtal över nationsgränserna fortfarande lika aktuella som för 80 år sedan. Det är krig i Europa precis som år 1944.  Att arrangera samtal mellan ryska och ukrainska kristna kan vara en svår men viktig uppgift för en kristen studentrörelse att ta sig an.

Det finns hur man än ser på saken ett spännande globalt sammanhang i den kristna studentrörelsen och jag rekommenderar verkligen ett engagemang.  I Finland är det gratis att vara medlem för studenter och det är bara att gå in på föreningens hemsida sky-fks.fi för att anmäla medlemskapet. I Sverige finns det en e-postadress exp@kriss.se för den som vill veta mera och kanske vara med att återuppliva den kristna studentrörelsen i Sverige.