Recension / Rosa – an inquiry into Dynamic Quality

Livlig skröna – värd att diskutera

Jan Anders Andersson (f. 1956) är förutom författare också folkmusiker och riksspelman på durspel (diatoniskt dragspel). Här ger han ut sin andra filosofiska skröna med inspiration från författaren Robert Pirsig. Den första hette Money and the art of losing control och kom ut år 2012.  

Boken Rosa – an inquiry into Dynamic Quality har som ram en skröna som utspelar sig på en geografiskt obestämd landsbygd. John heter huvudpersonen, och han är gift med Marie. Det är dock hans älskarinna Rosa som boken är namngiven efter och som är den centrala gestalten i Johns liv.  Rosa är formellt gift med Johns närmaste vän Magnus. Men Magnus går helt upp i sin business – medan Rosa och John har en pågående sexuell relation sedan barnsben.

Den drastiska och inte sällan burleska historien blandas med filosofiska resonemang. Här finns intressanta diskussioner runt termodynamikens lagar, till exempel utreds satsen att energi inte kan skapas eller förstöras utan endast omvandlas. Än mer central är resonemanget runt termen ”excahangebility” / utbytbarhet och ”dynamic quality” / dynamisk kvalitet. Begrepp som lanserats av författaren Robert Pirsig i böcker som  Zen – och konsten att sköta en motorcykel och Lila – en studie i moral.

Skrönans många twists and turns kan sägas gestalta dynamiska kvalitéer och begreppet utbytbarhet. Författaren omhuldar vetenskap och har ett evolutionsbiologiskt perspektiv. Ett credo i boken är att tanken om utbytbarhet är viktig att omhulda. Ett fritt socialt samarbete och ett lika fritt utbyte av varor har ett högt evolutionärt värde menar författaren.

Rosa är en ovanlig mix av skröna och filosofi som är full av drastisk berättarglädje. Boken kan fungera som utgångspunkt för livliga diskussioner i livsåskådningsfrågor. Boken är skriven på engelska.

Jan Anders Andersson: Rosa. An inquiry into Dynamic Quality (J A CoMedia, 2024)