Helena Leijd / Poesi

Fem dikter

Bakom det sagda,

inombords,

där lever den som vågar se

det bortom

inom och inunder.

Guds kärlek bär

oss alla.

I bönen kan vi alla

finna inre ro och frid

i denna mörka tid.

*

I närheten

till den inre rösten,

den som till dig talar,

finner du

det innersta ljuset.

Tänder du ett ljus

och ber

kan du nå inre djup.

Den ande som talar till dig

har ett budskap.

Våga lyssna.

*

Mirakelburna ord

från Herren av vår jord

får bära mig

i mina tvivel.

I evangelierna

får jag följa

Jesus väg.

*

De tankar

som följer mig

på vägen genom livet

har jag samlat

som stenarna i glasskålen,

pusselbit på pusselbit.

Finner de rätta positionerna,

vinden som viner,

skyfallet över nejden,

de torkade löven som virvlar –

allt är från gudarnas hålrum.

*

HELIGE ANDE

Bär mig över

grynnorna i livet

Giv mig kraft

att möta varje natt

och låt mig i drömmen

möta dig.

Du den ENDA

Herre, bär mig på dina armar.

Låt mig få vakna

till ännu en morgon.