Ledare

Simone Weil (1909-1943) är en fransk filosof vars aktualitet består genom decennierna. Strax före sin död får hon i uppdrag av franska staten att skriva en ...